Aanvragen Schengenvisa?

Toen Emelie, Lin, Mark en ik in 2016 gezamenlijk naar Indonesië waren, bespraken we al hoe mooi het zou zijn om ook Indonesische familieleden Nederland en Zweden te laten bezoeken. Dat kost best veel geld. Geld dat de familie in Indonesië niet heeft en dat Lin, Emelie, Mark en ik ook niet zomaar kunnen ophoesten. Volgende week maandag zal ik daarom de Elfstedentocht fietsen en vragen of mensen mij daarin willen sponsoren. Maar naast het financiële plaatje komt er ook een hele administratie bij kijken. Tot mijn verbazing kon ik hierover geen ‘kant en klare’ informatie vinden. Inmiddels heb ik wel diverse informatie her-en-der gevonden waarmee ik volgens mij het benodigde proces voor het aanvragen van een Schengenvisum in beeld kan brengen. Verzoek aan volgers van deze Facebookpagina die wellicht ook wel eens familieleden uit Indonesië hebben laten overkomen: willen jullie checken of onderstaand overzicht compleet is en waar nodig aanvullen in de comments? Benodigdheden voor het aanvragen van een Schengenvisum in Jakarta per persoon: – online afspraak met Indonesische ambassade in Jakarta (afspraak kan maximaal 3 maanden en minimaal 2 weken voor de geplande reisdatum gemaakt worden), – visumaanvraagformulier, – visumleges (700 IDR ≈ 60 euro), – paspoort + twee extra pasfoto’s, – polis reis-, ziekten-, en repatriëringskostenverzekering (≈ 60 euro per maand), – documenten en referenties waaruit de familierelatie blijkt, – gelegaliseerde garantverklaring van referent (familielid in Nederland) bevat tevens officieel logiesverstrekking, op te vragen via de gemeente, – uitnodiging referent aan familielid waaruit reis- en verblijfsschema blijkt en wie er financieel voor de daarvoor benodigde kosten verantwoordelijk zal zijn, – bewijs waaruit blijkt dat reiziger/ reizigster per dag minimaal 34 euro te besteden heeft of een verklaring van referent dat hij/zij financieel verantwoordelijk is voor de reiziger/ reizigster i.c.m. kopieën van bankafschriften van de afgelopen drie maanden waaruit blijkt dat referent een minimum netto inkomen van € 1230,32 per maand heeft en een werkgeversverklaring en/ of bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel aan de hand waarvan te verwachten is dat dit inkomen minimaal 12 maanden aanblijft, – vluchtreservering (vluchtreservering moet geconfirmeerd zijn door de vliegtuigmaatschappij, maar betaling van de vlucht geschiedt pas na toewijzing van het visum), – documentatie die de terugkeer naar het land van herkomst aannemelijk maken (kopie retoursvluchtreservering maar ook bewijs van een baan, bezit van onroerende goederen en andere zaken die een sterke sociale of economische binding met het land van herkomst aantonen, zoals zorg voor minderjarige kinderen en/ of andere familieleden). Tim Dondorp

Geplaatst door Godong Indonesie op Zondag 2 juni 2019