Mijn Roots

Afgelopen weekend is er onder veel geadopteerden best veel commotie geweest naar aanleiding van de vragen en de feedback (er wordt niet conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming gehandeld en waarom honderden euro’s duurder dan bijvoorbeeld via Scyscanner) die ik vorige week heb geuit/ gesteld in reactie op bericht https://bit.ly/2LHf1b8 dat Stichting Mijn Roots op haar Facebookpagina had gezet. Ik ben bijzonder teleurgesteld over de wijze waarop Stichting Mijn Roots met deze feedback is omgegaan. Uiteindelijk heeft Mijn Roots mijn feedback en alle berichten die daarop volgden van haar Facebook pagina verwijderd en mij geblokkeerd op haar Facebookpagina. Wat mij betreft een schoolvoorbeeld van censuur (niet alleen van mij maar ook van degenen die er openlijk voor uitkwamen het met me eens te zijn) en voor mij het bewijs dat Mijn Roots zich van mij distantieert. Helaas kan ik niet anders dan me daarbij neerleggen: het lijkt er namelijk ook op dat Mijn Roots niet ingaat op mijn voorstel met elkaar in gesprek te gaan. Dit betekent dat ik niet meer aanwezig zal zijn op de bijeenkomsten van Mijn Roots en dat ik genoodzaakt ben mijn recht aangaande mijn persoonlijke gegevens op andere wijze te halen. Gisteravond kreeg ik van Mijn Roots in de persoon van de voorzitter eindelijk (!) een privébericht. Voor de geïnteresseerden, hieronder mijn antwoord op haar bericht dat tevens dienst zal doen als een laatste definitieve verklaring om mijn kant van het verhaal toe te lichten. — Bolsward, 12 mei 2019 Het spijt me oprecht dat je een klote weekend hebt gehad. Zoals gezegd is dat nooit mijn intentie geweest. Ik ben het met je eens dat deze escalatie onnodig was en voor alle betrokkenen pijnlijk en vervelend is. Maar zoals ik ook op Facebook heb gemotiveerd, ben ik het er niet mee eens dat je deze escalatie aan mijn online gegeven tips en gestelde vragen toeschrijft. De escalatie is m.i. te wijten geweest aan de nogal harde woorden en persoonlijke aanval die [Mijn Roots vrijwilliger 1] aan mij adresseerde (pas daarna escaleerde de boel). Deze persoonlijke aanval had ik onmogelijk kunnen voorzien, maar zijn woorden jegens mij kon ik onmogelijk over mijn kant laten gaan; juist omdat hij deze openlijk heeft gepubliceerd (had hij het maar zoals [Mijn Roots vrijwilliger 2] via een privébericht gedaan). Ik ben me er van bewust dat [Mijn Roots vrijwilliger 1] zegt op persoonlijke titel gesproken te hebben, maar MR heeft zich niet van zijn uitspraken gedistantieerd: sterker nog, jij hebt hem als voorzitster van MR daarvoor zelfs bedankt. Mijn waardering voor het werk van MR is nog steeds onverminderd groot en alle betrokkenen van MR draag ik nog steeds een warm hart toe (op Mijn Roots vrijwilliger 1 na dan). Om elkaar toch weer recht in de ogen te kunnen kijken bij een volgende Mijn Roots bijeenkomst is het wat mij betreft wel noodzakelijk de lucht te klaren. Mijns inzien kan dat alleen door met elkaar over deze kwestie in gesprek te gaan. Dat hoeft wat mij betreft inderdaad niet openlijk via Facebook, maar gezien het enorme aantal privéberichten die ik naar aanleiding van deze escalatie van geadopteerden heb mogen ontvangen, weet ik wel dat dit nu erg leeft. Wat betreft mijn persoonlijke gegevens: ik heb niet gevraagd of MR al mijn persoonlijke gegevens wil verwijderen. Dat hoeft voor mij ook niet. Wel wil ik graag weten welke gegevens MR van mij heeft en ik wil ook graag weten welke gegevens er aan welke externe partijen zijn doorgegeven. Het kan wel zijn dat ik op basis van die informatie MR zal vragen deze externe partijen te verzoeken mijn persoonlijke gegevens te verwijderen.

Geplaatst door Godong Indonesie op Zondag 12 mei 2019