Adoptie (2)

HULP GEVRAAGD! Lieve mensen, De mensen die deze pagina volgen zullen weten hoe dankbaar ik ben dat ik mijn biologische familie heb mogen vinden. Zeker na mijn biologische vader begin dit jaar is overleden: wat ben ik blij dat ik nog op tijd ben om hem te leren kennen. Inmiddels heb ik met diverse mede geadopteerden uit Indonesië goed contact. Velen zijn ook op zoek of willen graag op zoek naar hun biologische familie. Helaas hebben verreweg de meesten minder geluk dan ik: zoektochten lopen stuk omdat er bij meer dan 80 procent van de adopties is gefraudeerd. Adoptiedossiers en afstandsverklaringen van biologische ouders zijn vervalst waardoor de kans aanwezig is dat vele geadopteerden niet vrijwillig door hun biologische ouders zijn afgestaan. Veel geadopteerden uit Indonesië zijn hierom erg verdrietig. Doordat meer dan 80 % van de adoptiedossiers niet kloppen is de kans dat biologische familie terug wordt gevonden erg klein. Een zoektocht naar biologische familie is al kostbaar, maar vervalste adoptiepapieren maakt zo’n zoektocht alleen nog maar kostbaarder. Velen hebben hierdoor niet voldoende financiële middelen om hun biologische familie op te zoeken. Omdat ik bij diverse bijeenkomsten voor geadopteerden uit Indonesië getuige ben geweest van het grote leed bij zowel geadopteerden als adoptieouders trek ik mij deze kwestie erg aan. Vastgesteld is dat de overheid van de misstanden in de interlandelijke adoptie geweten heeft (Zembla heeft hier uitgebreid aandacht aan besteed in haar uitzending ‘Adoptiebedrog 3’ van maart 2018 jl.: https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/adoptiebedrog-iii). Ik ben van mening dat de overheid haar toezichthoudende verplichting aangaande Interlandelijke Adoptie heeft verzaakt. Daarom vragen wij de overheid om geadopteerden financieel bij te staan bij hun zoektocht naar biologische familie. Hoewel ik mij kan voorstellen dat het voor mijn meeste volgers een ‘ver van hun bed show’ is, wil ik iedereen die zich in mijn verzoek aan de overheid kan vinden met klem vragen hierboven genoemde Zembla uitzending te bekijken, dit bericht te delen en vooral onderstaande petitie te tekenen. Hoe meer mensen tekenen, hoe duidelijker ons signaal naar de overheid. HELP ONS ALSJEBLIEFT! Hartelijke groeten, Tim Dondorp

Geplaatst door Godong Indonesie op Donderdag 26 april 2018