Adoptie (1)

Wat ben ik blij dat ik mijn biologische familie heb mogen vinden en heb mogen ontmoeten. Inmiddels heb ik veel contact met andere geadopteerden, met name ook uit Indonesië. Velen zijn nog op zoek naar hun biologische familie. Stichting Mijn Roots, een stichting zonder winstoogmerk, zet zich in om geadopteerden uit Indonesië met hun biologische familie te herenigen, maar bij velen lijkt de zoektocht onmogelijk omdat er gefraudeerd blijkt te zijn waardoor hun dossiers niet kloppen.